Fast eiendom

Gjennom mange år har advokat Fritz Jonny Mo arbeidet med rettigheter og plikter vedrørende fast eiendom, derunder blant annet mangler ved eiendom, kjøp og salg av fast eiendom eller som rådgiver eller eiendomsmegler. Advokat Fritz Jonny Mo har videre vært involvert i utbyggingssaker, eierseksjonering og utvikling av fast eiendom. 

I disse typer saker er det viktig å søke juridisk bistand på et så tidlig tidspunkt som mulig. Advokat Fritz Jonny Mo kan fremskaffe og samarbeider med andre faggrupper slik at han kan bistå med de nødvendige råd, selv eller ved annen bistand.

Innenfor arbeidet med fast eiendom har advokat Fritz Jonny Mo særlig bistått med:

  • saker etter plan og bygningsloven
  • saker etter husleieloven, boligrett - utleie, forvaltning, fravikelse ( utkastelse ).
  • saker etter sameieloven
  • avhendingsloven
  • eiendomsmegling (kjøp/salg av bolig/lokale/tomt som mellommann)
  • utbyggingssaker
  • generasjonsskifte i eiendom og selskaper ( skatt, MVA )
  • eiendomsforvaltning, kjøp/salg, utleie, drift
  • utbygging, utvikling ( arbeid med regulering, forhandlinger, selskapsstrukturer )
  • konsesjoner/konsesjonsfrihet
PRISER
Timepris
Fra Kr. 2.050,00 eks. mva
Kr. 2.562,50 inkl. mva.