Selskapsrett

 • kjøp/salg av selskaper A/S, enkeltmannsselskaper, ansvarlige selskap m.m.
 • valg av selskapsstrukturer - vurdering av risiko, skatt, optimalisering m.m.
 • fusjon/fisjon av selskaper og stiftelser, selskapsrettslig og skatterettslig
 • selskapsstiftelser og avvikling av selskaper, og forvaltning ( strukturering av selskaper og konsern )
 • styrerepresentasjon i selskaper, sekretær i utvalg
 • arbeidsrett
 • generasjonsskifte i selskaper
 • stiftelsesrett og foreningsrett
 • kjøpsrett
 • kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • vedtektsutforming, aksjonæravtaler
 • kontraktsrett
PRISER
Timepris
Fra Kr. 2.050,00 eks. mva
Kr. 2.562,50 inkl. mva.